tools

Toekomstig koerskanaal®: de hoek

De verwachte groei van de onderneming bepaalt de hoek van het Toekomstig koerskanaal®. De groei berekenen we uit het toekomstig winstpotentieel.

Hierbij houden we rekening met volgende factoren.

groei2

Nieuwe gegevens en prognoses verwerken we voortdurend in de berekening van de hoek van het Toekomstig koerskanaal®.

De hoek kan wijzigen bij nieuwe informatie.

  • Bedrijfsnieuws.
  • Kwartaalcijfers.
  • Publicatie jaarverslagen.
  • Macro-economische gegevens met invloed op de groei.
  • Andere gegevens met invloed op de groei.

Elk nieuw gegeven krijgt een passend gewicht dat overeenkomt met de invloed op de toekomstige groei. De hoek wordt hierdoor geregeld aangepast. De wijzigingen zijn doorgaans niet groot. De langetermijntrend is immers belangrijker dan de recentste kwartaalcijfers.