tools

Toekomstig koerskanaal®: de breedte

Op lange termijn stijgt de koers op de beurs evenveel als de winst per aandeel. De stijging gebeurt met een golfbeweging. Beurtelings stijgt de koers, soms tot onverantwoorde hoogtes (overwaardering), om dan weer terug te vallen tot onwaarschijnlijke dieptes (onderwaardering).

breedte

Op basis van de evolutie van de kerngegevens tijdens de voorbije 10 jaar (elk met passend gewicht) en het toekomstig winstpotentieel tekenen we de twee lijnen van het kanaal.

  • Bovenste lijn: het niveau waarboven het aandeel te ver boven zijn waarde noteert.
  • Onderste lijn: het niveau waaronder het aandeel te ver onder zijn waarde noteert.

Bij het bepalen van de breedte speelt de volatiliteit van het aandeel ook een rol: de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of hoe fel de koers van een aandeel schommelt.

We passen de lijnen aan bij nieuwe gegevens in verband met de economie of de onderneming die een invloed hebben op de toekomstige groei.