tools

Toekomstig koerskanaal®: hoe berekenen we het?

Basis voor de berekening

Het Toekomstig koerskanaal® is opgebouwd op basis van het toekomstig winstpotentieel van de onderneming: in welke mate is de onderneming in staat om in de toekomst winst te maken? Hieruit volgt de waarschijnlijke groeivoet van het bedrijf en de waarschijnlijke toename van de waarde van het aandeel. De koers stijgt gelijk met de waarde van het aandeel.

De berekening houdt rekening met verschillende factoren.

  • Financiële slagkracht van de onderneming.
  • Concurrentievermogen.
  • Bedrijfsresultaten van de jongste 10 jaar en de verwachte evolutie tijdens de volgende jaren (evolutie van de kerngegevens van de onderneming).
  • Economische cyclus.
  • Veranderende omstandigheden waarin het bedrijf werkt.

Evolutie van de kerngegevens

Bij het vastleggen van het Toekomstig koerskanaal® brengen we de evolutie van de kerngegevens in rekening, elk met een gewicht dat overeenstemt met hun relatief belang. We verwerken de evolutie van de laatste 10 jaar van volgende kerngegevens.

Altijd up-to-date

We passen het Toekomstig koerskanaal® voortdurend aan de nieuwste gegevens in verband met de economie en de onderneming aan.