tools

Toekomstig koerskanaal®: de meest betrouwbare barometer voor een aandeel

De waarde van een aandeel in een oogopslag

Het Toekomstig koerskanaal® geeft de grenzen aan waartussen de koers van een aandeel de volgende 5 jaar meestal zal schommelen.

Daalt de koers onder het Toekomstig koerskanaal® dan is het aandeel ondergewaardeerd en mag je het kopen. Stijgt de koers tot boven het Toekomstig koerskanaal® dan is het aandeel overgewaardeerd en mag je het verkopen.

Toekomstig koerskanaal

Het Toekomstig koerskanaal® is een onderdeel van de Bedrijfsdossiers.

De lijnen van het toekomstig koerskanaal

Het Toekomstig koerskanaal® is opgebouwd uit twee lijnen en de denkbeeldige aslijn.

  • Bovenste lijn: het niveau waarboven een aandeel te ver over zijn waarde noteert en best verkocht wordt. De ruimte boven de lijn (overgewaardeerd) heet de verkoopzone. De bovenste lijn krijgt de waarde 2 in de 'positie Toekomstig koerskanaal®', terug te vinden in de FVI-TOP 50.
  • Aslijn: geeft de huidige en de waarschijnlijke evolutie van de waarde van het aandeel weer. De denkbeeldige aslijn krijgt de waarde 1,5 in de 'positie Toekomstig koerskanaal®', terug te vinden in de FVI-TOP 50.
  • Onderste lijn: het niveau waaronder een aandeel te ver onder zijn waarde noteert en gekocht mag worden. De ruimte onder de lijn (ondergewaardeerd) heet de koopzone. De onderste lijn krijgt de waarde 1 in de 'positie Toekomstig koerskanaal®', terug te vinden in de FVI-TOP 50.

Lees het artikel 'Hoe gebruik je het Toekomstig koerskanaal®' voor een juiste interpretatie van de koers ten opzichte van de verschillende lijnen.

De koers gaat op en neer

Op oneindig lange termijn heeft de beurskoers dezelfde stijgingsgraad als de winst per aandeel. De koers beweegt echter op en neer: ze schommelt rond de fundamentele waarde van het aandeel (aslijn).

Bepaalde periodes stijgt de koers sneller dan de winst per aandeel. De koers kan zo boven de waarde van het aandeel stijgen (overwaardering), zelfs tot onverantwoorde hoogtes. Dit niveau kan enige tijd aangehouden worden, maar uiteindelijk wordt de koers teruggeroepen naar de fundamenteel verantwoorde waarde. De koersen zijn tijdens deze periode van overwaardering zeer kwetsbaar. Een lager dan verwachte winstgroei of kleine winstdaling zijn dikwijls voldoende om zelfs de koers van een kwaliteitsaandeel te kelderen.

Bepaalde periodes stijgt de koers trager dan de winst per aandeel en ontstaat een periode van onderwaardering. Het aandeel is uit de belangstelling verdwenen, ondanks de misschien goede resultaten van de onderneming. Deze periode kan jaren duren, maar op een bepaald moment zal de koers terugkeren naar de fundamentele waarde.

De belangrijkste cijfers

Naast de grafische voorstelling van het Toekomstig koerskanaal® vind je de belangrijkste cijfers terug:

Toekomstig koerskanaal in cijfers

  • Hoogste koers: het eindpunt van de bovenste lijn van het Toekomstig koerskanaal®.
  • Laagste koers: het beginpunt van de onderste lijn van het Toekomstig koerskanaal®.
  • Verhouding winstkansen/risico: verhouding van de maximale verwachte stijging tot de maximale verwachte daling van de koers (hausse/baissepotentieel).
  • Verwachte groei: verwachte groei per jaar tijdens de volgende 5 jaar.
  • Winstgroei: gemiddelde groei van de winst tijdens de voorbije 10 jaar.
  • Koers-winstverhouding.
  • PEG-ratio.

Op het Toekomstig koerskanaal® zie je niet alleen wanneer een aandeel onder- of overgewaardeerd is, maar ook tot waar de koers de volgende 5 jaar kan stijgen. Het is het instrument bij uitstek om de juiste aandelen op het juiste moment te kopen en te verkopen.

Gratis voorbeelden

Bekijk de gratis voorbeelden het Toekomstig koerskanaal® op IRvalue.com.