tools

Fundamental Value Indicator®: toekomstig winstpotentieel

Basis van het beleggingsgebeuren

Het toekomstig winstpotentieel van een onderneming geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om in de toekomst winst te genereren. Systematisch de beurs kloppen is alleen mogelijk als je rekening houdt met het toekomstig winstpotentieel van een onderneming.

Het toekomstig winstpotentieel wordt dagelijks geactualiseerd en weergeven in de Fundamental Value Indicator®.

Toekomstig winstpotentieel en waarde van de onderneming

De evolutie van de resultaten in het verleden, de huidige resultaten en vooral het potentieel waarover ze beschikt om in de toekomst meer winst te genereren bepalen de waarde van een onderneming.

De waarde van een aandeel stijgt evenredig met de winst per aandeel, bepaald door het toekomstig winstpotentieel. Beleggers die zich baseren op het toekomstig winstpotentieel behalen betere resultaten op de beurs. Bedrijven met het grootste winstpotentieel zullen logischerwijze het snelst toenemen in waarde.

Lees meer over de het verband tussen resultaten en koers in 'Kerngegevens: verband tussen resultaten en koers'.

Score tussen 0 en 100

IRvalue.com heeft een model ontwikkeld voor het berekenen van het toekomstig winstpotentieel. Om ondernemingen te kunnen vergelijken en rangschikken, zetten we het winstpotentieel uit op een schaal van 0 tot 100. De toegekende score is evenredig met het toekomstig winstpotentieel van de onderneming. Hoe hoger de score, hoe meer de onderneming in staat is om in de toekomst winst te genereren.

Berekening

De basis voor de toekomstige winstgroei van een onderneming wordt gelegd in het verleden. De slagkracht van een bedrijf en de kwaliteit van het management meten we vooral aan de hand van de resultaten die de onderneming in het verleden heeft behaald. Een onderneming met goede resultaten in het verleden, zal waarschijnlijk hetzelfde doen in de toekomst. Het gaat hier over de kans dat het bedrijf winst zal maken; een score op 100 (geen percentage!). Het Toekomstig winstpotentieel zegt dus niet hoe groot die winst zal zijn. Het is de ‘Verwachte groei volgende 5 jaar’ die hiervan een indicatie geeft. Het stijgingspotentieel is dan weer de verwachte groei van de aandelenkoers op vijf jaar.

Bij het toekennen van de score houden we rekening met verscheidene factoren.

  • Een bedrijf dat in de afgelopen tien jaar geen enkele keer verlies maakte, krijgt een hogere score.
  • De evolutie tijdens de laatste jaren is belangrijker dan eerdere jaren en krijgt een groter gewicht.
  • Hoe gelijkmatiger de groei in het verleden, hoe beter toekomstige resultaten kunnen ingeschat worden en hoe hoger de score.
  • De toegekende score is evenredig met het groeipercentage van de resultaten. Ook hier zijn de laatste jaren belangrijker dan de eerdere.
  • Een onderneming krijgt extra punten bij een versnelling van de groei van de resultaten in het verleden.
  • Hoe hoger de verwachte winstgroei in de toekomst, hoe hoger de score.
  • Hoe groter de financiële slagkracht, hoe hoger de score.

Het resultaat is een score van 0 tot 100, evenredig met het toekomstig winstpotentieel.

Het toekomstig winstpotentieel werd ontwikkeld door Ben Hellinckx en zijn team en is enkel beschikbaar bij IRvalue.com.