tools

Fundamental Value Indicator®: inhoud

De Fundamental Value Indicator® bestaat uit 10 informatieblokken

Fundamental Value Indicator

Blok 1

 • Stijgingspotentieel: geeft aan met hoeveel percent de huidige koers kan stijgen om de hoogste verwachte koers gedurende de volgende vijf jaar te bereiken.
 • Hausse/baissepotentieel: verhouding van de maximale verwachte stijging tot de maximale verwachte daling van de koers (andere term: verhouding winstkansen/risico).
 • Hoogste koers volgende 5 jaar: eindpunt van de bovenste lijn van het Toekomstig koerskanaal®.
 • Laagste koers volgende 5 jaar: beginpunt van de onderste lijn van het Toekomstig koerskanaal®.

Blok 2 - kerngegevens

Blok 3 - dividend

 • Dividend: uitgekeerd dividend in het laatst afgesloten boekjaar.
 • Actueel dividendrendement: verhouding van het uitgekeerde dividend op de huidige koers: het percentage van de huidige koers dat als dividend uitbetaald werd tijdens het laatst afgesloten boekjaar.

Blok 4 - ratio's

 • Koers/winstverhouding: verhouding van de huidige koers op de verwachte winst per aandeel van het lopende boekjaar.
 • Gemid. hoogste P/E laatste 5 jaar: gemiddeld hoogste koers-winstverhouding tijdens de laatste 5 jaar.
 • Gemid. laagste P/E laatste 5 jaar: gemiddeld laagste koers-winstverhouding tijdens de laatste 5 jaar.
 • Koers/winstverhouding +5 jaar: verhouding van de huidige koers op de verwachte winst per aandeel over 5 jaar. Dit is een sleutelelement om bedrijven te vergelijken. De koers-winstverhouding +5 jaar houdt rekening met de winstgroei van de onderneming: hoe lager de de verhouding, hoe koopwaardiger het aandeel.
 • Koers/boekwaarde: verhouding van de huidige koers op de boekwaarde per aandeel van het laatst afgesloten boekjaar. Een koers/boekwaarde groter dan één geeft aan dat de koers hoger is dan de boekwaarde. Een verhouding kleiner dan één geeft aan dat het aandeel lager noteert dan de boekwaarde.
 • PEG-ratio: de huidige koers, gedeeld door de verwachte winst per aandeel van het huidige boekjaar en deze uitkomst gedeeld door het percentage voorspelde jaarlijkse inkomstengroei. De verhouding van de koers-winstverhouding op de verwachte groei tijdens de volgende 5 jaar.
 • PEG-ratio +5 jaar: de huidige koers, gedeeld door de verwachte winst per aandeel over 5 jaar en deze uitkomst gedeeld door het percentage voorspelde jaarlijkse inkomstengroei. De verhouding van de koers-winstverhouding +5 jaar op de verwachte groei tijdens de volgende 5 jaar.

Blok 5 - evolutie winst per aandeel

Blok 6 - groei en winstpotentieel

 • Groei WPA jongste 6 jaar: gemiddelde groei van de winst per aandeel tijdens de voorbije 6 jaar.
 • Groei WPA jongste 10 jaar: gemiddelde groei van de winst per aandeel tijdens de voorbije 10 jaar.
 • Verwachte groei volgende 5j: gemiddelde verwachte groei van de winst per aandeel per jaar tijdens de volgende 5 jaar in percent.
 • Toekomstig winstpotentieel: de mate waarin de onderneming in staat is om in de toekomst winst te genereren op een schaal van 0 tot 100. Meer informatie in 'Toekomstig winstpotentieel'.

Blok 7 - waarde en koers

 • Fundamentele waarde: de waarde die de aslijn van het Toekomstig koerskanaal® aangeeft (op vandaag).
 • Koers: de koers op vandaag (laatste slotkoers).
 • Onder- overwaardering beurs: hoe de huidige koers zich verhoudt tegen het verschil tussen de huidige koers en de fundamentele waarde van het aandeel. Dit geeft aan hoeveel de koers op vandaag boven (positief) of onder (negatief) de waarde staat (dus tegenover de aslijn van het Toekomstig koerskanaal®).

Blok 8 - balansgegevens

 • Liquide middelen: alle geldmiddelen waarover een onderneming onmiddellijk kan beschikken om betalingen te verrichten.
 • Eigen vermogen: totaal aan bezittingen (=activa) verminderd met de schulden.
 • Totaal vermogen: totaal vermogen van de onderneming.
 • Solvabiliteitsratio: verhouding van het eigen vermogen op het totaal vermogen van een onderneming, vermenigvuldigd met 100. Het resultaat geeft aan in welke mate een onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 • Current ratio: geeft aan of een onderneming over voldoende financiële middelen beschikt om de schulden op korte termijn te betalen. De vlottende activa, verminderd met de vorderingen op meer dan één jaar, delen door het vreemd vermogen op korte termijn.

Blok 9 - kopen onder / verkopen boven

Blok 10 - waarde en beoordeling

 • Relatieve fundamentele waarde: score op een schaal van -100 tot +100 die de kwaliteit en toekomstperspectieven van de onderneming weergeeft.
 • Relatieve onder- of overwaardering: score op een schaal van -100 tot +100 die aangeeft in welke mate een onderneming onder- of overgewaardeerd is.
 • Fundamentele beoordeling: score op een schaal van -100 tot +100 dat aangeeft hoe koopwaardig een aandeel is.

De termen uit blok 10 worden uitgebreid besproken in 'Fundamentele beoordeling'.