tools

Fundamental Value Indicator®: fundamentele beoordeling

De fundamentele beoordeling wordt afgeleid uit de relatieve fundamentele waarde en de relatieve onder- of overwaardering.

Relatieve fundamentele waarde

Voor de berekening van de relatieve fundamentele waarde kennen we aan elk kerngegeven van de onderneming een score toe.

De score hangt af van de sterkte van het bedrijf op elk kerngegeven. Elk kerngegeven krijgt een gewicht overeenstemmend met de invloed op de toekomstige winstontwikkeling.

Enkele voorbeelden.

De Fundamental Value Indicator® telt alle toegekende scores bij elkaar en geeft het resultaat weer op een schaal van -100 tot +100. Dit noemen we de relatieve fundamentele waarde.

 • Positieve score: kwaliteitsbedrijven met goede toekomstperspectieven. Hoe hoger de score, hoe beter de kwaliteit en toekomstperspectieven.
 • Negatieve score: bedrijven van mindere kwaliteit met lage groeiverwachtingen. Hoe lager de score, hoe lager de kwaliteit van de onderneming, hoe slechter de toekomstperspectieven en hoe groter de risico's.

De relatieve fundamentele waarde wordt niet berekend voor aandelen met minder dan 10 jaar historiek van fundamentele gegevens.

De relatieve fundamentele waarde werd ontwikkeld door Ben Hellinckx en zijn team en is enkel beschikbaar bij IRvalue.com.

Relatieve onder- of overwaardering

Vervolgens vergelijken we de waarde van het aandeel met de beurskoers. Hieruit vloeit de relatieve onder- of overwaardering voort op een schaal van -100 tot +100.

 • Score '0': het aandeel noteert op zijn juiste waarde.
 • Negatieve score: het aandeel staat te laag genoteerd. De grootte van de negatieve score geeft aan hoeveel de onderwaardering bedraagt. Hoe meer een aandeel onder zijn waarde noteert, hoe koopwaardiger het wordt.
 • Positieve score: het aandeel staat te hoog genoteerd. De grootte van de score geeft aan hoeveel de overwaardering bedraagt. Hoe meer een aandeel boven zijn waarde noteert, hoe meer je je mag afvragen of het tijd is om er afscheid van te nemen.

De relatieve onder- of overwaardering werd ontwikkeld door Ben Hellinckx en zijn team en is enkel beschikbaar bij IRvalue.com.

Fundamentele beoordeling

De fundamentele beoordeling bekom je door de relatieve onder- of overwaardering van teken te veranderen, op te tellen bij de relatieve fundamentele waarde en deze som door 2 te delen. Het resultaat is terug een score van -100 tot +100.

Een zwakke fundamentele beoordeling geeft niet noodzakelijk aan dat een aandeel minder goed is. Het kan ook het gevolg zijn van een te hoge koers in vergelijking met de waarde van het aandeel.

Een negatieve score geeft aan dat een aandeel overgewaardeerd is op de beurs. Aandelen met een negatieve score worden best afgestoten. Een positieve score geeft aan dat een aandeel ondergewaardeerd is. Hoe positiever de score hoe koopwaardiger het aandeel.

 • Kleiner dan -60: zeer negatief.
 • Tussen -60 en -50: negatief.
 • Tussen -50 en -40: eerder negatief.
 • Tussen -40 en +40: neutraal.
 • Tussen +40 en +50: eerder positief.
 • Tussen +50 en +60: positief.
 • Tussen +60 en +75: zeer positief.
 • Groter dan +75: koopwaardig.

De fundamentele beoordeling wordt niet berekend voor aandelen met minder dan 10 jaar historiek van fundamentele gegevens.

De fundamentele beoordeling werd ontwikkeld door Ben Hellinckx en zijn team en is enkel beschikbaar bij IRvalue.com.

Belangrijke opmerking

Ondergewaardeerde aandelen zijn te goedkoop in vergelijking met hun waarde. Je weet echter nooit op voorhand hoe laag de koers verder zakt. Speel dus op zeker en koop pas op het moment dat de koersen terug beginnen te stijgen.

Meer over het juiste tijdstip om te kopen en verkopen vind je in 'Gebruik van het toekomstig koerskanaal®'.