faq

Vragen en antwoorden

Praktisch

Algemeen

Bedrijfsdossiers | Grafieken

Bedrijfsdossiers | Toekomstig Koerskanaal®

Stijgingspotentieellijsten

Selecties

Algemeen

Kan IRvalue resultaten van een portefeuille tonen?

IRvalue.com biedt op elk moment meer dan 230 kwaliteitsaandelen aan. Voor elk aandeel zijn er verschillende interessante koopmomenten en verkoopmomenten. Veel hangt dus af van je beleggersprofiel, welke aandelen je selecteert en wanneer je ze koopt en wanneer je ze terug verkoopt. Als gevolg van het uitgebreide aanbod van aandelen zijn er ontelbare combinaties mogelijk.

De methode van IRvalue.com wordt al meer dan 25 jaar toegepast door talloze trouwe abonnees.

Terug naar het overzicht van de vragen

Sommige aandelen noteren op verschillende beurzen. Wat is het verschil?

De noteringen van hetzelfde aandeel op verschillende beurzen komen onafhankelijk tot stand volgens de wet van vraag en aanbod. Door de bliksemsnelle elektronische transacties van vandaag de dag zijn de discrepanties tussen de koersen echter kortstondig en klein.

Verschillen tussen verhandelingen op andere markten zijn bijvoorbeeld de transactiekosten die je broker aanrekent en de munt.

Wij volgen meestal de notering van een aandeel in het thuisland van de onderneming omdat die als het ware de toon aangeeft en de andere notering deze volgen. Op het tabblad Identificatie van de Bedrijfsdossiers vind je ook de andere beurzen waarop het aandeel noteert.

Terug naar het overzicht van de vragen

Ik kan de Aziatische aandelen niet kopen via mijn broker. Wat nu?

Wat het verhandelen van Aziatische aandelen betreft, proberen we de notering op Amerikaanse, bijvoorbeeld NASDAQ, of Europese beurzen te volgen. Zo kun je deze aandelen bij de meeste banken of brokers kopen en verkopen.

We willen onze abonnees natuurlijk niet de meest interessante bedrijven onthouden. Sommige kunnen enkel verhandeld worden via de beurs van Hongkong. Vraag aan je broker of bank of zij verrichtingen kunnen uitvoeren op die markt. Andere Chinese beurzen zijn niet voor iedereen toegankelijk.

Terug naar het overzicht van de vragen

Bedrijfsdossiers | Grafieken

Waarom staan sommige grafieken niet over elkaar?

Normaal gezien worden de grafieken over elkaar getekend. De lijn van de koers en de lijn van het kerngegeven, bijvoorbeeld winst per aandeel, staan op één grafiek. De schaal van de koers staat links, die van het kerngegeven rechts.

De verhouding tussen beide lijnen is niet willekeurig. Ze geeft aan of het aandeel over- of ondergewaardeerd is ten opzichte van de winst per aandeel, de omzet, het eigen vermogen enzovoort. Het aandeel is ondergewaardeerd als de koers onder het kerngegeven staat en overgewaardeerd als de koers erboven staat.

Voor sommige kerngegevens is deze verhouding niet van toepassing. De winstmarge en het rendement op eigen vermogen worden niet uitgedrukt per aandeel. Ze kunnen niet getekend worden tegenover de koers (per aandeel).

Bij sommige ondernemingen is de verhouding tussen koers en bepaalde kerngegevens uit balans. Hier worden de grafieken ook niet over elkaar getekend. Bij jonge ondernemingen, bijvoorbeeld, kan de winst fel afwijken van de koers omwille van grote opstartkosten of investeringen in research.

Terug naar het overzicht van de vragen

Waarom ontbreken er grafieken van kerngegevens bij sommige bedrijven?

Niet alle kerngegevens zijn relevant voor alle ondernemingen. Bij banken en andere financiële instellingen, bijvoorbeeld, zijn cashflow en winstmarge niet altijd van toepassing. Ze worden dan ook niet op grafiek aangeboden.

Bij sommige ondernemingen zijn de gegevens niet beschikbaar of onbetrouwbaar. We houden hier rekening mee bij de analyse, maar tekenen de grafieken niet om verwarring of foute interpretatie te vermijden.

Terug naar het overzicht van de vragen

Bedrijfsdossiers | Toekomstig koerskanaal®

Waarom zijn er zelden aandelen waarvan de koers boven het Toekomstig koerskanaal® staat?

Begin 2000 stonden de koersen van bijna alle aandelen boven of bovenaan het Toekomstig koerskanaal®. In 2003 en 2009 stonden ze er dan weer bijna allemaal onder of onderaan. De economische conjunctuur heeft immers een invloed op de bedrijven. En de koers overdrijft zowel opwaarts als neerwaarts.

Tegen de tijd dat een aandeel boven het Toekomstig koerskanaal® noteert, heeft het zijn sterkste groei gekend. Het stijgingspotentieel is dus al sterk afgenomen. De meeste beleggers zijn dan al overgeschakeld naar andere aandelen met een sterker stijgingspotentieel.

Omdat we focussen op de aandelen met het grootste stijgingspotentieel, schrappen we aandelen met een stijgingspotentieel onder 50 percent uit de selecties. Ze worden nadien wel nog een tijdje gevolgd in de regionale lijsten. Op een bepaald moment zijn ze echter niet meer interessant en vervangen we ze door betere.

Lees alles over wanneer je best koopt en verkoopt in 'Hoe gebruik je het toekomstig koerskanaal®?'. Alle informatie over de selecties en regionale lijsten vind je hier.

Terug naar het overzicht van de vragen

Waarom worden het Toekomstig koerskanaal®, het stijgingspotentieel, kopen onder, verkopen boven… bijgesteld naarmate de beurzen op en neer gaan?

We maken onze analyses altijd op basis van de meest recente informatie, bedrijfsgegevens en macro-economische indicatoren. Daarom moeten onder- en overwaardering, koop- en verkoopindicaties, stijgingspotentieel, enzovoort, voordurend aangepast worden. Het Toekomstig koerskanaal® en het stijgingspotentieel, bijvoorbeeld, zijn geen statische gegevens. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De Stijgingspotentieellijsten, de Fundamental Value Indicator® en het Toekomstig koerskanaal® in de Bedrijfsdossiers worden dagelijks herberekend. Op de overeenkomstige pagina’s op deze website leggen we uit welke ingrediënten in aanmerking komen voor de dagelijkse berekeningen.

De beurs overdrijft altijd in zowel pessimistische als optimistische zin. Een economische crisis heeft nog meer weerslag op de effectieve resultaten van bedrijven en vooral op de geschatte resultaten voor de toekomst. Dit vergroot de noodzaak om soms drastisch in te grijpen bij analyses.

Terug naar het overzicht van de vragen

Stijgingspotentieellijsten

Wat betekent "NA" in de Stijgingspotentieellijsten?

Als bepaalde groeicijfers of ratio’s niet beschikbaar zijn of niet van toepassing, verschijnt “NA” in de Stijgingspotentieellijsten.

Terug naar het overzicht van de vragen

Selecties

Waarom worden sommige aandelen geschrapt uit de selecties?

Ondernemingen die niet meer voldoen aan de criteria worden verwijderd.

Mogelijke redenen:

Spijtig genoeg volgen niet alle ondernemingen dit parcours. Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen kunnen de verwachte evolutie beïnvloeden. Ondernemingen die om een andere reden verwijderd worden, krijgen een vermelding in de lijst "Niet meer in de selecties en regionale lijsten opgenomen ondernemingen". Je vindt er de reden waarom ze niet meer voorkomen.

Ze blijven meestal wel beschikbaar op de regionale lijsten.

Terug naar het overzicht van de vragen