educatief

Beleggen voor beginners: wat is een aandeel?

Een aandeelhouder bezit een stukje van een onderneming

Een aandeel is een stukje van een bedrijf. Bezit je aandelen, dan ben je samen met alle andere aandeelhouders eigenaar van de onderneming.

Bij kleine bedrijven brengt één persoon of bijvoorbeeld een familie het nodige geld samen om te starten. Deze bedrijven groeien door de winst opnieuw in de onderneming te investeren.

Grotere bedrijven en naamloze vennootschappen vergaren het geld om te ondernemen van een groep mensen. Deze ontvangen eigendomsbewijzen of aandelen evenredig met hun inbreng. Naarmate het bedrijf groeit en meer kapitaal nodig heeft, worden nieuwe aandelen uitgegeven. Bij beursgenoteerde ondernemingen koop je deze aandelen op de beurs.

Wel en wee

Als bezitter van een aandeel deel je in het wel en wee van het bedrijf. Werkt het met verlies, dan vermindert de financiële waarde van je aandeel. Gaat de onderneming ten onder, dan wordt het geld dat overblijft na betaling van alle mogelijke schuldeisers verdeeld onder de aandeelhouders. Meestal blijft er niets over en verliezen de aandelen hun volledige financiële waarde. Gaat het echter goed, dan wordt de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders (dividenden) en stijgt bovendien de financiële waarde (de koers) van het aandeel.

Aandeelhouders zijn mede-eigenaars en hebben dus wat te zeggen in het beleid van de onderneming. Zelfs met één aandeel heb je het recht om het woord te nemen op de algemene vergadering. Bepaalde beslissingen worden genomen op basis van een stemming. Investeerders met meer aandelen hebben meer invloed op het beleid.

Om praktische redenen dragen de aandeelhouders de dagelijkse leiding in het bedrijf over aan het bestuur van de vennootschap. Op de algemene vergadering van aandeelhouders wordt de raad van bestuur benoemd dan wel ontslagen.