educatief

Kerngegevens: evolutie van de winstmarge

De winstmarge is de verhouding van de winst op de omzet of het percentage van de omzet dat overblijft als winst voor de onderneming. De groei van de winstmarge is dikwijls de snelst reagerende parameter in verband met de gang van zaken in een onderneming. De evolutie van de winstmarge heeft een signaalfunctie.

Een winstmarge kan niet onbeperkt blijven stijgen. Het bedrijfsmanagement moet streven naar een maximale verkoop zonder de winstmarge uit het oog te verliezen.

Accenten kunnen tijdelijk verlegd worden. De winstmarge geeft zo ook de bedrijfspolitiek weer. Zo kan het management kiezen voor een dalende winstmarge om de verkoop op te drijven en zo een groter marktaandeel te veroveren. Eenmaal het bedrijf het groter marktaandeel heeft, kan het lagere inkoopprijzen bedingen en terug streven naar een stijgende winstmarge.

Een dalende winstmarge moet gepaard gaan met omzetstijging. Zo niet dringen een reorganisatie en herstructureringen zich op. Mogelijke oorzaken: moordende concurrentie in de sector, te sterk gestegen kosten zonder meerverkoop.

De aangehaalde percentages slaan altijd op de nettowinstmarge: de verhouding van de winst na belastingen op de omzet na belastingen.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

  • De evolutie van de winstmarge tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
  • De gemiddelde groei van de winstmarge tijdens de voorbije tien jaar in cijfers.
  • De verwachte winstmarge voor de volgende 2 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
  • De koers (groen).

Winstmarge wordt uitgedrukt in een percentage. De grafieken worden niet gecombineerd, maar onder elkaar weergegeven. Boven zie je de grafiek van de koers, onder de grafiek van de winstmarge (marge).

grafiek5

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Een stijgende winstmarge duidt op een grotere winst (per aandeel) op voorwaarde dat de omzet niet achteruit gaat.