educatief

Kerngegevens: evolutie van de winst per aandeel

De winst per aandeel is de winst na belasting gedeeld door het aantal aandelen. De winst is het eindresultaat van de uitbating van de onderneming. De evolutie van de winst geeft weer wat het bedrijf en haar management waard zijn.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de evolutie van een onderneming vind je steeds de informatie over de courante winst per aandeel terug. De evolutie van de courante winst per aandeel is een waardevol hulpmiddel om de toekomstige resultaten van een onderneming in te schatten.

Op lange termijn stijgt de koers evenveel als de winst per aandeel. De periodes dat de koers sneller stijgt dan de winst per aandeel worden afgewisseld met periodes waarin de koers daalt, stabiliseert of trager stijgt. Deze periodes duren soms vele jaren. De oorzaak van deze afwijkingen ligt meestal bij psychologische en macro-economische factoren, met rente als belangrijkste.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

Rechts zie je de schaal van de winst per aandeel (WPA), links de schaal van de koers.

grafiek1

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Het aandeel was eerst ondergewaardeerd ten opzichte van de winst per aandeel, gevolgd door een periode van overwaardering. Op dit moment is het aandeel ondergewaardeerd. Hoe beter je beeld van hoe de winst per aandeel zal evolueren in de toekomst, hoe beter je het toekomstig koersverloop kunt inschatten.