educatief

Kerngegevens: evolutie van het rendement op eigen vermogen

Het rendement op eigen vermogen is de winst na belasting (per aandeel) gedeeld door het eigen vermogen (per aandeel) van de onderneming, vermenigvuldigd met 100. Het resultaat van deze berekening geeft een beeld van hoe efficiënt het management van de onderneming de beschikbare middelen aanwendt.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

Het rendement op eigen vermogen is een verhouding (percentage x 100). De grafieken worden niet gecombineerd, maar onder elkaar weergegeven. Boven zie je de grafiek van de koers, onder de grafiek van het rendement op eigen vermogen (rendement).

grafiek6

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Een stabiel en hoog rendement op eigen vermogen geeft aan dat het management de juiste beslissingen neemt om een maximum resultaat te halen uit de beschikbare middelen.