educatief

Kerngegevens: evolutie van de omzet

De omzet geeft de inkomsten aan die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten van een onderneming. De verhouding van de omzet van een bedrijf en de omzet van de totale sector geeft het marktaandeel weer.

Een stijgende verkoop is één van de eerste vereisten voor een groeiend en bloeiend bedrijf. Winst, cashflow, eigen vermogen, dividend enzovoort kunnen enkel groeien bij voldoende omzet.

De weergegeven omzet is de totale omzet van de onderneming (dus niet per aandeel). Afhankelijk van de beurs geven we de cijfers weer in euro, dollar enzovoort. De gebruikte munteenheid en notering vind je terug op het tabblad Identificatie in de Bedrijfsdossiers. De cijfers vermenigvuldig je afhankelijk van het bedrijf met één miljoen.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

  • De evolutie van de omzet tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
  • De gemiddelde groei van de omzet tijdens de voorbije tien jaar in cijfers (ook terug te vinden in de Stijgingspotentieellijsten).
  • De verwachte omzet voor de volgende 3 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
  • De koers (groen).

Rechts zie je de schaal van de omzet (omzet), links de schaal van de koers.

grafiek2

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Een stijgende omzet is belangrijk om winst te kunnen realiseren. Als de winstmarge gelijk blijft of stijgt, duidt een stijgende omzet op een stijgende winst.