educatief

Kerngegevens: evolutie van het eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming (of de boekwaarde) is het totaal aan bezittingen verminderd met de schulden. Als het eigen vermogen groeit, verhogen de middelen om de toekomstige groei te financieren.

De groei van het eigen vermogen geeft de financiële slagkracht van de onderneming aan en vormt de voedingsbodem van de toekomstige winst. De koers volgt de winst per aandeel en dus ook het eigen vermogen.

De groei van het eigen vermogen is één van de belangrijkste waardemeters van een onderneming en veel belangrijker dan de groei van de dividenden. Een dividend is voor een onderneming een verloren vermogen.

Het eigen vermogen wordt altijd aangegeven per aandeel.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

  • De evolutie van het eigen vermogen tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
  • De gemiddelde groei van het eigen vermogen tijdens de voorbije tien jaar in cijfers (ook terug te vinden in de Stijgingspotentieellijsten).
  • Het verwachte eigen vermogen voor de volgende 3 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
  • De koers (groen).

Rechts zie je de schaal van het eigen vermogen (boekwaarde), links de schaal van de koers.

grafiek3

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Het eigen vermogen vormt de voedingsbodem voor toekomstige winst. Een groeiend eigen vermogen maakt het mogelijk om de winst te doen stijgen, wat leidt tot een stijging van de koers.