educatief

Kerngegevens: evolutie van de cashflow

Onder cashflow (of kasstroom) verstaan we de som van de winst na belastingen en de afschrijvingen.

Afschrijvingen zijn het gevolg van investeringen. Hoe groter de investeringen, hoe meer afschrijvingen. Deze investeringen zijn al betaald en brengen dus geen uitgaven meer met zich mee. Ze verminderen de boekhoudkundige winst, zonder dat er reële uitgaven tegenover staan. Zo kan bijvoorbeeld een machine over vijf jaar afgeschreven worden. Elk jaar wordt dan één vijfde van de prijs van de machine in de kosten opgenomen.

Het zijn middelen die ter beschikking blijven van de onderneming. De onderneming kan met het bedrag dat vrijkomt uit de afschrijvingen doen wat ze wil, maar meestal wordt het opnieuw geïnvesteerd.

De cashflow wordt altijd aangegeven per aandeel.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

  • De evolutie van de van de cashflow van de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
  • De gemiddelde groei van de cashflow tijdens de voorbije tien jaar in cijfers (ook terug te vinden in de Stijgingspotentieellijsten).
  • De verwachte cashflow voor de volgende 3 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
  • De koers (groen).

Rechts zie je de schaal van de cashflow (cashflow), links de schaal van de koers.

grafiek7

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. De cashflow omvat naast de winst ook de afschrijvingen en geeft zo een beeld van het geld dat de onderneming ter beschikking heeft voor nieuwe investeringen.