educatief

Beleggen voor beginners: hoe begin je aan de beurs?

Hoe haal je meer uit je geld? Waarheen met je spaargeld? Beleggen in aandelen, iets voor jou? Alternatieven voor een spaarrekening?

Je financiële reserve

Het is belangrijk om je goed te informeren. Stel je eerst de vraag "Hoeveel moet ik sparen?" en vervolgens "Hoeveel kan ik beleggen?".

Eerst bepaal je welke financiële reserve je nodig hebt voor geplande uitgaven en als buffer voor onverwachte kosten. Deze hangt af van je inkomen, leeftijd, gezinssituatie en of je huurt of eigenaar van je woning bent. Het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting helpt je bepalen hoeveel geld je hiervoor best achter de hand houdt.

Je reserve moet onmiddellijk beschikbaar zijn. Je zet ze best op een spaarboekje. Een vergelijking van spaarrekeningen met de hoogste interest vind je makkelijk op het internet, bijvoorbeeld wikifin.be, spaargids.be of fx.nl.

Verschillende spaar- of beleggingsproducten

Wie de ruimte heeft om extra te sparen, overweegt beter andere producten. Een spaarrekening dekt je slechts gedeeltelijk in tegen inflatie, het fenomeen dat producten duurder worden en je binnen een jaar met eenzelfde bedrag minder kunt kopen. Momenteel compenseren de lage interesten zelfs de inflatie niet meer. Je geld niet investeren kost dus geld, gemiddeld 2 à 3 percent per jaar door inflatie.

De keuze van spaar- of beleggingsproducten bepaal je volgens je behoeften en naargelang het eraan verbonden risico.

Beknopt overzicht

Spaar- of beleggingsproduct Beschikbaarheid Risico Kapitaalgarantie Rendement
Spaarrekening

Onmiddellijk (of op korte termijn)

Beperkt

Ja

Zeer laag of geen

Termijnrekening of kasbon

Naargelang de looptijd

Beperkt

Ja

Vast

Levensverzekeringen tak 21

Naargelang de looptijd

Beperkt

Ja

Winstuitkering

Fonds met kapitaalgarantie

Naargelang de looptijd

Beperkt

Ja

Eventuele meerwaarde

Obligaties

Naargelang de looptijd

Groter

Niet volledig zeker

Vaste jaarlijkse coupon (opbrengst)

Aandelen

Snel, maar rendement afhankelijk van de markt

Grootst

Nee

Meerwaarde afhankelijk van de markt

Zicht-, spaar-, termijnrekeningen en sommige kasbons vallen onder de depositogarantie. Het risico is beperkt tot een bepaald beschermd bedrag als de bank failliet gaat. Details op Beschermingsfonds.be of www.dnb.nl.

Welk risico wil je nemen?

Je merkt het, hoe groter het risico, hoe groter het rendement.

Bij beleggingsvormen met kapitaalgarantie weet je zeker dat je het belegde geld op de vervaldag terugkrijgt. De opbrengst is dan wel meestal kleiner. Ook als je kiest voor een vast rendement dat je op voorhand kent, zal dat rendement lager liggen. Beleggingen waarbij je kapitaal niet beschermd is of je rendement niet vast ligt, geven een hoger rendement. Dit is wel afhankelijk van de evolutie van de markten.

Zelfs geld dat je voor langere termijn opzij zet, kun je best verdelen over verschillende beleggingsvormen. Op die manier verminder je het risico. Bepaalde spaarformules, zoals pensioensparen, hebben ook fiscale voordelen.

Spreid je beleggingen in de tijd

Je beleggingen spreiden in de tijd, bijvoorbeeld een vast bedrag elke maand, maakt het makkelijker om met discipline geld opzij te zetten en geleidelijk in te stappen. Sommige beleggers passen dit toe op de beurs om te voorkomen dat ze in volle beurseuforie instappen. Als het moeilijk blijkt om het juiste aankoopmoment te bepalen kan dat betere resultaten opleveren.

Aandelen: ken je winstkansen en risico

Misschien denk je "Is het wel de moeite waard? Te ingewikkeld, teveel rompslomp? Ik doe het later misschien?".

Hoe sneller je je centen belegt, hoe sneller en hoe langer ze kunnen renderen. Je belegt uiteraard enkel geld dat hiervoor in aanmerking komt. Beleg je opbrengst opnieuw en verdien geld op je rendement. Je moet dus vooral in de markt blijven.

Minder actieve beleggers kunnen overwegen om in te tekenen op een fonds. De beheerders van een fonds selecteren de aandelen waarin het kapitaal van het fonds wordt belegd. Ze kopen en verkopen aandelen volgens de strategie van het fonds. De deelnemers hebben hierover geen zeggenschap. Sommige fondsen richten zich op bepaalde regio’s en sectoren, andere op groeiaandelen of eerder op inkomen. Keuze te over bij je bank of makelaar. Er bestaan ook obligatiefondsen, valutafondsen, vastgoedfondsen en fondsen met een mix van aandelen en andere beleggingsvormen.

De deelnemers krijgen voor hun inleg een participatie terug in dezelfde verhoudingen als de fondsmanager de aandelen of eventuele andere beleggingen heeft aangeschaft. Houd rekening met de kosten en commissies die de aanbieder hiervoor aanrekent. IRvalue.com biedt objectieve en onafhankelijke informatie en heeft geen enkele band met fondsen, financiële instellingen of de beursgenoteerde bedrijven die opgenomen worden in onze analyses.

Lange termijn

Aandelen vormen een langetermijnbelegging, met geld dat je niet onmiddellijk nodig hebt. De meeste studies wijzen uit dat aandelen over een lange periode gemiddeld 7 tot 8 percent per jaar opbrengen (verdubbeling op 9 tot 10 jaar). Je moet dus voldoende geduld hebben om de onvermijdelijke crisismomenten te overbruggen.

Beleggen in aandelen doe je op eigen risico. Het is belangrijk dat je weet wat je koopt. In de Bedrijfsdossiers van IRvalue.com vind je beschrijvingen van de ondernemingen, wat ze doen, hoe ze zich ontwikkelen, of links naar de meest relevante informatie op het internet.

Beperk je risico

Diversifieer, ook op de beurs. Verdeel je investeringen over verschillende aandelen. Je beperkt verder het risico door aandelen te kopen uit verschillende sectoren, uit verschillende landen en door een evenwicht te vinden tussen Gevestigde groeiwaarden en Jonge groeibedrijven. De informatie die je daarvoor nodig hebt staat op IRvalue.com.

Steun op feiten en tools om je winstkansen te vergroten. Je vindt de aandelen die in jouw beleggingsportefeuille passen op in de Bedrijfsdossiers en de Stijgingspotentieellijsten. Je ziet hoe de kerngegevens evolueren en kent het verband tussen de resultaten van de onderneming en de koers op de beurs. Het Toekomstig koerskanaal® en de Fundamental Value Indicator® laten toe om in een oogopslag het juiste aankoop- of verkoopmoment te bepalen. Je kent de waarde van het aandeel dat je koopt en de verwachte evolutie van de koers.

Begin bescheiden

Je hoeft niet onmiddellijk je volledige kapitaal op de beurs te gooien. Integendeel, koop eerst met een bescheiden bedrag enkele aandelen. Om aandelen van meer dan één bedrijf te kunnen kopen en om de transactiekosten te kunnen terugverdienen, kun je beginnen beleggen vanaf bijvoorbeeld 5000 euro. Niet vergeten: berleg met geld dat je niet onmiddellijk nodig hebt en dus op langere termijn kunt missen om je risico te beperken.

Waar koop en verkoop je aandelen?

Aandelen kopen en verkopen kan via je bank of via een onlinebroker. Bij de meeste onlinebrokers liggen de kosten van transacties veel lager dan bij de bank. Bovendien kun je op elk ogenblik je transacties rechtstreeks uitvoeren. Wie meer nood heeft aan begeleiding en individueel advies kan beter terecht bij de traditionele banken.

Kies je voor een onlinebroker? Vergelijk dan niet alleen de tarieven en eventuele bijkomende kosten, maar ook de gebruiksvriendelijkheid van het transactiesysteem. Bekijk ook het aanbod: de meeste onlinebrokers laten toe Europese en Amerikaanse aandelen te verhandelen, maar het is niet altijd mogelijk om bijvoorbeeld op de Aziatische beurzen transacties te doen.

Blijf kritisch

Of je de stap naar de beurs zet of niet, blijf kritisch. Tips en advies kunnen bijbedoelingen hebben en je onnodig op kosten jagen. Houd er rekening mee dat je bij bepaalde beleggingsproducten naast de kosten ook je winst moet delen met de aanbieder ervan. Meer informatie over aandelen vind je ook op wikifin.be.

Met onafhankelijke informatie, zoals die van IRvalue.com, behoud je zelf de controle en weet je op elk moment hoe je portefeuille er voor staat.