educatief

Educatief: 7 beursfeiten voor succes

Als je het beursverloop van pakweg honderd jaar analyseert, stel je wetmatigheden vast. Systematisch succes op de beurs is alleen mogelijk als je rekening houdt met de volgende feiten.

1. Je klopt de beurs door systematisch laag te kopen en hoog te verkopen

Nogal logisch, maar hoe doe je dat? Door een zo juist mogelijk antwoord te vinden op volgende vragen:

  • Wat is een aandeel vandaag waard op fundamentele basis?
  • Welke winst kan de onderneming in de toekomst realiseren? (Of hoe groot is het toekomstig winstpotentieel?)

Samen vormt dit de fundamentele waarde van een aandeel. Daartegenover staat de prijs die je betaalt voor deze aandelen of de koers. Betaal jij doorgaans meer dan iets waard is? Meestal niet omdat je eerst de waarde wilt kennen. Dit principe blijft gelden op de beurs. Zo kom je te weten wanneer je laag kunt kopen en hoog verkopen.

Als we spreken over waarde, bedoelen we altijd de fundamentele waarde.

2. De koers schommelt rond de waarde van een aandeel

Op lange termijn volgt de koers de waarde van een aandeel. Soms gaat de koers over de waarde (overwaardering), soms onder de waarde (onderwaardering). Je kunt het koersverloop alleen inschatten als je een juist beeld hebt van de huidige en toekomstige waarde van het aandeel.

3. Koersen bewegen in golven, maar stijgen door de jaren heen

Het koersverloop is een opeenvolging van op- en neergaande bewegingen. Dat geeft gunstige koopkansen.
De resultaten van goed geleide bedrijven stijgen door de jaren heen. Als gevolg stijgt de waarde. De koers volgt de waarde. De stijgingen zijn doorgaans groter dan de dalingen, zodat over een lange periode de koers stijgt. 

4. De beurs overdrijft in twee richtingen

Beurskoersen zijn het resultaat van fundamentele en psychologische factoren.

Koersstijgingen leiden tot (overdreven) optimisme. De waarde wordt te hoog ingeschat door te focussen op positieve elementen en negatieve signalen te negeren. Beleggers willen de stijging niet missen en kopen volop. De koersen stijgen zo tot onverantwoorde hoogtes.

Het omgekeerde gebeurt bij koersdalingen. Pessimisme en angst leiden tot een overaanbod van aandelen. De koersen dalen tot irreële laagtes.

5. Hoe meer de koers onder de waarde zakt, hoe meer de koers kan stijgen

Als er niets verandert aan de waarde van een aandeel en de koers onder de waarde noteert, wordt het stijgingspotentieel van de koers groter. Op lange termijn volgt de koers immers de waarde.

Bij dalende koersen verkopen angstige beleggers tegen elke prijs, waardoor de koers verder daalt. Dit kuddegedrag leidt tot koersen die ver onder de waarde noteren. Als er niets aan de hand is met de onderneming leidt dit tot gunstige koopmomenten.

6. Je vergroot je risico als je koopt als de koers daalt

Je las al dat koersen om psychologische redenen tot onverantwoorde hoogtes stijgen. Beleggers die belang hechten aan de fundamentele waarde verkopen op een bepaald moment hun dure aandelen. De koersen beginnen terug te dalen. Er ontstaat onrust die de daling verder aanwakkert.

Aandelen kopen na het ontstaan van een dalende koers kost je enkel geld.

7. Winst maken = goedkope aandelen kopen net nadat de koersen terug gaan stijgen

Ondergewaardeerde aandelen zijn te goedkoop in vergelijking met hun waarde. Je weet nooit op voorhand hoe laag de koers verder zakt. Speel dus op zeker en koop pas op het moment dat de koersen terug beginnen te stijgen.

De golfbeweging en het verband tussen koers en waarde op langere termijn trekken de koersen terug tot boven hun fundamentele waarde. Op dat moment kun je weer overwegen om te verkopen.


Zet jij deze feiten om in succes op de beurs?

Om succes op de beurs te hebben, moet je de huidige waarde van aandelen kennen en een zo goed mogelijk beeld hebben van de toekomstige waarde. Deze kennis biedt je de basis om laag te kopen en hoog te verkopen en rustig te blijven als de beurs naar boven of beneden overdrijft.

De Stijgingspotentieellijsten, Bedrijfsdossiers en Fundamental Value Indicator®-TOP50 van IRvalue.com bieden je onmisbare informatie over meer dan 230 aandelen die we voor je selecteerden.