educatief

Kerngegevens: evolutie van de winst per aandeel

De winst per aandeel is de winst na belasting gedeeld door het aantal aandelen. De winst is het eindresultaat van de uitbating van de onderneming. De evolutie van de winst geeft weer wat het bedrijf en haar management waard zijn.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de evolutie van een onderneming vind je steeds de informatie over de courante winst per aandeel terug. De evolutie van de courante winst per aandeel is een waardevol hulpmiddel om de toekomstige resultaten van een onderneming in te schatten.

Op lange termijn stijgt de koers evenveel als de winst per aandeel. De periodes dat de koers sneller stijgt dan de winst per aandeel worden afgewisseld met periodes waarin de koers daalt, stabiliseert of trager stijgt. Deze periodes duren soms vele jaren. De oorzaak van deze afwijkingen ligt meestal bij psychologische en macro-economische factoren, met rente als belangrijkste.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

Rechts zie je de schaal van de winst per aandeel (WPA), links de schaal van de koers.

grafiek1

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Het aandeel was eerst ondergewaardeerd ten opzichte van de winst per aandeel, gevolgd door een periode van overwaardering. Op dit moment is het aandeel ondergewaardeerd. Hoe beter je beeld van hoe de winst per aandeel zal evolueren in de toekomst, hoe beter je het toekomstig koersverloop kunt inschatten.

educatief

Kerngegevens: evolutie van de omzet

De omzet geeft de inkomsten aan die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten van een onderneming. De verhouding van de omzet van een bedrijf en de omzet van de totale sector geeft het marktaandeel weer.

Een stijgende verkoop is één van de eerste vereisten voor een groeiend en bloeiend bedrijf. Winst, cashflow, eigen vermogen, dividend enzovoort kunnen enkel groeien bij voldoende omzet.

De weergegeven omzet is de totale omzet van de onderneming (dus niet per aandeel). Afhankelijk van de beurs geven we de cijfers weer in euro, dollar enzovoort. De gebruikte munteenheid en notering vind je terug op het tabblad Identificatie in de Bedrijfsdossiers. De cijfers vermenigvuldig je afhankelijk van het bedrijf met één miljoen.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

 • De evolutie van de omzet tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
 • De gemiddelde groei van de omzet tijdens de voorbije tien jaar in cijfers (ook terug te vinden in de Stijgingspotentieellijsten).
 • De verwachte omzet voor de volgende 3 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
 • De koers (groen).

Rechts zie je de schaal van de omzet (omzet), links de schaal van de koers.

grafiek2

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Een stijgende omzet is belangrijk om winst te kunnen realiseren. Als de winstmarge gelijk blijft of stijgt, duidt een stijgende omzet op een stijgende winst.

educatief

Kerngegevens: evolutie van het dividend

De meeste bedrijven keren een deel van de winst uit aan de aandeelhouders als vergoeding voor het kapitaal dat ze ter beschikking stellen. Het dividend geeft de winstverwachting van het management aan.

Aandelen van bedrijven die altijd een dividend uitbetalen geven een vast en meestal stijgend inkomen. Het dividend is echter een verloren vermogen voor de onderneming. Veel jonge en sterke groeibedrijven delen dan ook geen dividend uit en gebruiken het uitgespaarde bedrag om krachtig door te groeien. Dit mondt meestal uit in koersstijgingen die de belegger meer opleveren dan het dividend.

Het dividend wordt altijd aangegeven per aandeel, dividenden worden immers uitgekeerd per aandeel.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

 • De evolutie van het dividend tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
 • De gemiddelde groei van het dividend tijdens de voorbije tien jaar in cijfers.
 • Het verwachte dividend voor de volgende 3 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
 • De koers (groen).

Rechts zie je de schaal van het dividend (dividend), links de schaal van de koers.

grafiek4

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Het dividend geeft de winstverwachting van het management aan. Een verwachte groei van het dividend wijst op een verwachte groei van de winst.

educatief

Kerngegevens: evolutie van het eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming (of de boekwaarde) is het totaal aan bezittingen verminderd met de schulden. Als het eigen vermogen groeit, verhogen de middelen om de toekomstige groei te financieren.

De groei van het eigen vermogen geeft de financiële slagkracht van de onderneming aan en vormt de voedingsbodem van de toekomstige winst. De koers volgt de winst per aandeel en dus ook het eigen vermogen.

De groei van het eigen vermogen is één van de belangrijkste waardemeters van een onderneming en veel belangrijker dan de groei van de dividenden. Een dividend is voor een onderneming een verloren vermogen.

Het eigen vermogen wordt altijd aangegeven per aandeel.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

 • De evolutie van het eigen vermogen tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
 • De gemiddelde groei van het eigen vermogen tijdens de voorbije tien jaar in cijfers (ook terug te vinden in de Stijgingspotentieellijsten).
 • Het verwachte eigen vermogen voor de volgende 3 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
 • De koers (groen).

Rechts zie je de schaal van het eigen vermogen (boekwaarde), links de schaal van de koers.

grafiek3

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Het eigen vermogen vormt de voedingsbodem voor toekomstige winst. Een groeiend eigen vermogen maakt het mogelijk om de winst te doen stijgen, wat leidt tot een stijging van de koers.

educatief

Kerngegevens: evolutie van de winstmarge

De winstmarge is de verhouding van de winst op de omzet of het percentage van de omzet dat overblijft als winst voor de onderneming. De groei van de winstmarge is dikwijls de snelst reagerende parameter in verband met de gang van zaken in een onderneming. De evolutie van de winstmarge heeft een signaalfunctie.

Een winstmarge kan niet onbeperkt blijven stijgen. Het bedrijfsmanagement moet streven naar een maximale verkoop zonder de winstmarge uit het oog te verliezen.

Accenten kunnen tijdelijk verlegd worden. De winstmarge geeft zo ook de bedrijfspolitiek weer. Zo kan het management kiezen voor een dalende winstmarge om de verkoop op te drijven en zo een groter marktaandeel te veroveren. Eenmaal het bedrijf het groter marktaandeel heeft, kan het lagere inkoopprijzen bedingen en terug streven naar een stijgende winstmarge.

Een dalende winstmarge moet gepaard gaan met omzetstijging. Zo niet dringen een reorganisatie en herstructureringen zich op. Mogelijke oorzaken: moordende concurrentie in de sector, te sterk gestegen kosten zonder meerverkoop.

De aangehaalde percentages slaan altijd op de nettowinstmarge: de verhouding van de winst na belastingen op de omzet na belastingen.

Welke informatie vind je terug op de grafiek?

 • De evolutie van de winstmarge tijdens de voorbije tien jaar (blauw), zowel grafisch als in cijfers.
 • De gemiddelde groei van de winstmarge tijdens de voorbije tien jaar in cijfers.
 • De verwachte winstmarge voor de volgende 2 jaar (rood), zowel grafisch als in cijfers.
 • De koers (groen).

Winstmarge wordt uitgedrukt in een percentage. De grafieken worden niet gecombineerd, maar onder elkaar weergegeven. Boven zie je de grafiek van de koers, onder de grafiek van de winstmarge (marge).

grafiek5

Wat doe je met deze informatie?

De koers volgt de winst per aandeel. Een stijgende winstmarge duidt op een grotere winst (per aandeel) op voorwaarde dat de omzet niet achteruit gaat.